f

Kerkwijkcentra

Het Centrum van de Parochie

De parochie Sint Joris wordt geleid vanuit het Pastoraal Centrum met daaromheen een viertal Kerkwijkcentra. Het Pastoraal Centrum is gevestigd in de Pastorie van de St. Joriskerk en is gelegen naast de hoofdkerk van de parochie, de St. Joriskerk. Dit Pastoraal Centrum is het werkadres van de pastoor en van een aantal administratieve medewerkers. Daar worden o.a. de financiële administratie en de ledenadministratie verwerkt en vinden de wekelijkse vergaderingen van het pastorale team plaats. Voor de contactgegevens zie de rechterzijde van deze pagina.

Bereikbaarheid van de parochie

De parochie wil graag gemakkelijk bereikbaar zijn, daarom zijn er de 4 kerkwijkcentra, ze zijn gevestigd in de oude kernen, Gestel, Strijp, Tongelre en in Stratum. Daar kunt u terecht voor algemene informatie over de parochie, informatie over de Eerste Communie of het Vormsel, het toedienen van het doopsel het aanvragen van een doopbewijs, het opgeven van misintenties, maar ook voor een kopje koffie of thee.  De leden van het pastoraal team houden ook spreekuur in het pastoraalcentrum en de Kerkwijkcentra, mits er geen uitvaarten zijn.

Open Spreekuur

Pastoor R. Wilmink
Pastoraal Centrum St. Joris
Dinsdag van 08.30 - 10.00 uur
Kapelaan P. Geelen
Kerkwijkcentrum Tongelre
Dinsdag van 10.30 - 11.30 uur
 
Kerkwijkcentrum Tongelre
Vrijdag van 10.30 - 11.30 uur