f

Parochie catechese

Naar de bron van leven, op woensdagmorgen 6 juni aanstaande, door pastoor Wilmink. Thema: "Voor altijd als Eerste onder ons"

Inloop van 10.00 uur; aanvang van de lezing om 10.30 uur, in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51. 

Zoals het hert dat reikt naar waar het water stroomt,
zo in verlangen reikt mijn ziel naar U, o God. (ps. 42,2).