f

Parochie catechese

Naar de bron van leven, op woensdagmorgen 2 mei aanstaande, door pastoor Wilmink. Thema: Hoe komt de kerk van vandaag tot leven? (Het Koninkrijk Gods breekt zich baan ….)

Inloop van 10.00 uur; aanvang van de lezing om 10.30 uur, in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51. 

Zoals het hert dat reikt naar waar het water stroomt,
zo in verlangen reikt mijn ziel naar U, o God. (ps. 42,2).