f

Processie met Palmpasen

Zondag 25 maart a.s. is het Palmpasen! De kinderen mogen die dag hun zelfgemaakte palmpasenkruisen of palmpasenstokken meenemen naar de St. Joriskerk. 

De stokken mogen van te voren zelf thuis gemaakt en versierd worden.

Wat gebeurt er op zondag 25 maart a.s.?

Om 10:55 uur verzamelen we bij de pastorie van de Joriskerk (buiten), vanwaar de kinderen in processie meelopen tot vooraan in de kerk.

Hoe maakt en/of versiert u een palmpasenkruis of -stok?

U kunt zelf een kruis timmeren van 2 houtjes van ca 70 bij 45 cm.
Klikt u hier om verdere uitleg te krijgen over hoe een palmpasenstok te maken.

Wat gebeurt er na de Eucharistieviering met de palmpasenstokken?

Het is de bedoeling dat de kinderen na de viering de palmpasenstok geven aan iemand die een bemoediging kan gebruiken in hun omgeving, iemand die ziek is of aan je opa of oma.

We hopen dat er zondag 25 maart a.s. veel kinderen zullen zijn met prachtige palmpasenstokken!