f

Zalige Hemelvaart!

Zalig betekent in de katholieke zin gerechtvaardigd tegenover God, doordat men van zonde bevrijd is. In algemene zin kan zalig ook heel lekker of aangenaam betekenen.

Het meest gebruiken we zalig in de wens zalig Kerstmis wat natuurlijk veel meer inhoudt dan prettige feestdagen of dat afschuwelijke vrolijke kerst.

Ook wensen we elkaar zalig Pasen en Pinksteren, maar als je iemand een zalige Hemelvaart wenst kijken ze je toch een beetje vreemd aan. Terwijl dat toch eigenlijk het beste is dat wij elkaar als katholieken kunnen toewensen.

Met Pasen vieren wij dat Christus drie dagen na zijn Kruisdood op Goede Vrijdag is verrezen.

010hemelvaartIn de 40 dagen die daar op volgen horen we telkens weer in de kerk hoe Jezus verschijnt aan de leerlingen om hen te onderrichten, totdat Hij naar de hemel vaart. De leerlingen blijven dan negen dagen samen in gebed, dat is de eerste noveen, en vragen om de Helper die Jezus beloofd heeft te zenden vanuit de hemel. Op de 50e dag, Pinksteren betekent 50, denk maar aan de vijfde vinger aan je hand, ontvangen ze dan de heilige Geest die hen de moed geeft de wereld in te trekken om van de verrezen Heer te getuigen.

Dat is ook onze taak als christenen, ieder op onze eigen manier en in onze eigen kring in woord en daad te getuigen dat wij geloven in Jezus verrijzenis en dat ook wij hopen eenmaal te verrijzen.

Dus maak er een zalig Pinksteren van door de heilige Geest, die ons geschonken is, ruim baan te geven in ons leven, dan zullen we ook eenmaal een zalige hemelvaart beleven.

Kapelaan Geelen