f

Nieuwe tentoonstelling Catharinakerk

De tentoonstelling Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland vindt plaats van 4 t/m 30 september.

De tentoonstelling laat ‘de lange weg’ zien die Sinti en Roma, in de volksmond ook wel aangeduid met zigeuners, in Nederland door de eeuwen heen hebben afgelegd. Er wordt een indruk gegeven van de tradities, vervolgingen en positieve ontwikkelingen uit het leven van deze bevolkingsgroep.
ziganvoorstepaneel

De geschiedenis en de huidige situatie van Sinti en Roma is voor veel mensen onbekend. In de tentoonstelling wordt stilgestaan bij de gevolgen die rassenwaan en rassenhaat voor Sinti en Roma hebben gehad, een gevaar dat helaas nog steeds niet is geweken.

 Een zwarte bladzijde in hun geschiedenis vormt de Tweede Wereldoorlog met razzia’s in achttien gemeenten, deportaties naar Westerbork en vervolgens naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In recentere decennia waren er de protesten tegen de aanleg of aanwezigheid van woonwagencentra.

Sinti en Roma worden vaak afgeschilderd als dieven, kinderrovers en bedelaars. Nog steeds komt onjuiste beeldvorming voor, ook in media en op scholen. Door het ‘Uitsterfbeleid’ van de overheid worden de Sinti -en Romacultuur, hun tradities en taal bedreigd; jongeren krijgen niet meer de mogelijkheid om nog in een wagen te wonen. Gelukkig beseffen gemeenten steeds meer de noodzaak van overleg en vinden Sinti, Roma en woonwagenbewoners de weg om over hun toekomst mee te beslissen.     tzigandansfeest

De tentoonstelling is een uitdaging voor jong en oud om de geschiedenis en het heden van Sinti en Roma in Nederland te onderzoeken. Op die manier wil de Stichting O Lungo Drom een bijdrage leveren aan meer wederzijds begrip, verbeteringen in de relaties met instanties en aan juiste beeldvorming in de media. De weg die afgelegd moet worden is nog steeds niet ten einde.

Voor meer informatie voor educatie doeleinden: http://www.olungodrom.nl/Educatie-Links/

Openingstijden Catharinakerk: di t/m za 10.00 – 16.30 uur, zo. 11.00 – 16.30 uur

Officiële opening: 9 september 15.00 uur met lezing door Peter Jorna MA
m.m.v. zigeunerorkest Brandt

De toegang is gratis