f

Adventsactie 2018

De opbrengst van de Adventscollecte in onze parochie gaat dit jaar naar de Stichting Opleiding Achterstandsjeugd India (OAI).

OAI heeft als doelstelling om kasteloze jongeren in India onderdak te verlenen en een opleiding te geven. OAI realiseert deze doelstelling al 25 jaar middels het Bent's Boys Home in Indore en het Jogni Training Centre in Jabalpur. Beide worden gerund door Indiase paters Norbertijnen. Ieder jaar dient OAI zo'n 45.000 euro te vergaren. Iedere bijdrage telt.

Tijdens de Advent zullen vrijwilligers van OAI onze kerken bezoeken en u meer vertellen over hun stichting.

02 dec. St. Trudokerk 09.30 uur
02 dec. St. Joriskerk 11.00 uur
09 dec. St. Catharinakerk 09.30 uur
16 dec. St. Martinuskerk 09.30 uur
23 dec. St. Lambertuskerk 11.00 uur

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL 80 RABO 0104 850 086 t.n.v. Stichting OAI

Flyer van de actie