f

Verslag WJD Panama

Vrijdagavond 15 februari a.s. is er weer een Open Avond. Deze avond zullen pastoor Wilmink en enkele jongeren verslag doen van hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen in Panama.

Een geweldige ervaring van gastvrijheid en van een levende Kerk. Wat nemen zij mee van deze dagen, en wat willen zij ook ons meegeven. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur begint de avond tot 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten en iets te drinken.

De avond wordt gehouden in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51, Eindhoven.

Noteert u alvast in uw agenda, de data van de volgende Open Avonden dit voorjaar (3e vrijdagavond van de maand):

15 maart: "Het lijden van Jezus aan de hand van de lijkwade van Turijn", lezing door Eliza Oudshoorn, betrokken bij het Katholiek Alpha Centrum te Leiden.

19 april: Goede Vrijdag, GEEN Open Avond.

17 mei : Open Avond, meer info volgt.

28 juni (Let op: de 4e vrijdagavond!): "De sociale leer van de Kerk", lezing door Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch.