f

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie 

Mediteren is universeel. In de christelijke traditie wordt meditatie ook wel het contemplatieve gebed of het gebed van het hart genoemd. Het kan een steun zijn in een groep te mediteren. In Eindhoven komt een groep bijeen die dit doet op de manier die John Maine heeft aangedragen en die wereldwijd gepraktiseerd wordt.

Groepsmeditatie

Sinds februari 2012 is er op de woensdagavond in Eindhoven groepsmeditatie, bedoeld ter ondersteuning en bemoediging voor de dagelijkse meditaties.

Tijd: iedere woensdagavond van 18.45 – 19.45 uur
Waar: Huiskapel klooster Mariënhage; de huiskapel bevindt zich op de eerste verdieping
Begeleiding: Jan van der Sommen, tel. (0492) 66 48 41 en Dora Kruijer, tel. (040) 211 84 62.
Kosten: het bijwonen van de groepsmeditatie is kosteloos
Aanmelding: Jan van der Sommen, e-mail: janvandersommen@wccm.nl

Tijdsindeling bijeenkomst

18.45 uur binnenkomst 
18.55 uur de poort gaat op slot (dus tijdig aanwezig zijn!)
18.45 uur voorbereiding op meditatie
19.00 uur meditatie en uitwisseling
19.45 uur sluiting

Voor wie is deze groepsmeditatie?

Voor ieder die zich verbonden voelt met de christelijke traditie en die ernaar verlangt te leven vanuit de Bron van alle leven. 
Ervaring met meditatie is niet noodzakelijk. De bereidheid om samen in stilte ontvankelijk te worden voor Gods aanwezigheid is voldoende.
Iedere belangstellende kan vrijblijvend deelnemen aan de bijeenkomsten.
Het streven is om te komen tot een vaste kern die open staat voor nieuwe deelnemers.

Van harte welkom!

Graag even vooraf melden bij Jan van der Sommen, 
e-mail: janvandersommen@wccm.nl, tel. (0492) 66 48 41

De wereldgemeenschap en de Nederlandse afdeling

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie is onderdeel van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Het internationale centrum is in Londen. Website: www.wccm.org.
Toine van Os is de contactpersoon voor de Nederlandse afdeling. 
Website Nederlandse afdeling: www.wccm.nl 
Er wordt een driemaandelijkse Nieuwsbrief verspreid. 
Voor boeken en abonnementen: Frans Marcus, tel. (0317) 61 23 25, e-mail: fbwmarcus@planet.nl

Locatie

Klooster Mariënhage, Huiskapel
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven

Binnenkomst via poort in ijzeren hek links van de Paterskerk, tuinpad volgen, stenen trapje op en bij eerste deur rechts aanbellen. De huiskapel bevindt zich op de eerste verdieping.