f

Actie Kerkbalans

010KerkbalansMet de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u om een bijdrage voor het plaatselijke kerkwerk.

Hieronder treft u de tekst van een van de brieven die in 2017 verstuurd zijn aan de parochianen:

Inleiding
Het eerste lustrum zit er op! Wat is er veel gebeurd. Zes kerken moesten er gesloten worden... Ging het te snel? Was langzamer beter geweest? Hoe is de stand van zaken in de wijken die nu de nieuwe parochie vormen? Hebben wij genoeg aandacht besteed aan de vrijwilligers die jarenlang in hun vroegere parochie hebben gewerkt?
Sommige activiteiten zijn doorgegaan, zoals bijv. de Bres in Tongelre, de Kinderwoorddienst van de H. Hartkerk die in de Joriskerk is voortgezet, de kerkhofploegen in verschillende wijken en niet te vergeten zijn er nieuwe activiteiten voor geloofsoverdracht en gemeenschapsopbouw bijgekomen. Andere activiteiten zijn gestopt.

Verder moesten we uitvinden hoe “rijk” we waren aan geld en gebouwen, hoeveel alles zou gaan kosten. De inventarisatie is afgesloten en het pastoraat is in het algemeen op orde. Als pastoor lijd ik er natuurlijk onder dat contacten met parochianen meestal te kort zijn.

Toekomst
Hoe gaan de komende vijf jaar er uitzien? Hoewel in ons land de dalende lijn van praktiserende katholieken gestaag doorgaat, zie ik gelukkig ook steeds meer jonge gezinnen met kinderen in de zondagsmis. De deelname aan de internationale mis in de Lambertuskerk stijgt eveneens. Tekenen van hoop en bron van vreugde.
Zoals ieder jaar vindt in januari de Actie Kerkbalans plaats. Doet u evenals voorgaande jaren weer mee? Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht de parochie ook materieel te dragen.

Vrijwillige bijdrage
Door uw vrijwillige bijdrage helpt u de parochie de lopende kosten te dekken. Als richtbedrag geldt een jaarlijkse bijdrage van € 100 per persoon of gezin; een hoger of lager bedrag is natuurlijk ook van harte welkom. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0001 0984 98 t.n.v. R.K. Parochie Sint Joris.

Uw bijdrage aan de parochie kan voor de belasting aftrekbaar zijn.

Als periodieke gift is uw bijdrage altijd aftrekbaar voor de belasting. In dat geval gaat u een verplichting voor vijf jaar aan met hetzelfde bedrag ieder jaar. Dit voornemen van periodieke gift legt u met de parochie vast op het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”. Het benodigde formulier kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst of de site van de parochie: www.parochiesintjoris.nl. U kunt het formulier ook opvragen bij het Pastoraal Centrum, telefonisch 2110467 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik dank u wederom zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochie en bij voorbaat voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans.
Van harte alle goeds en vriendelijke groeten,

Pastoor René Wilmink