f

Nieuw bestuurslid

Paul Duijser is benoemd tot bestuurslid van onze parochie. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem succes met zijn werkzaamheden. Paul stelt zich graag aan u voor.

Ik ben 50 jaar en getrouwd met Martha. Ik heb Commerciële Economie en (later) Nederlands recht gestudeerd en werk al 16 jaar voor Wärtsilä Corporation, momenteel als Corporate Internal Auditor. Dit werk brengt mij in alle hoeken van de wereld. Sinds mijn benoeming, heb ik mij vooral bezig gehouden met het bekend worden met de vele bestuurszaken van onze parochie, waar ik mij graag voor inzet. Mijn vrouw en ik wonen in de Eindhovense binnenstad en bezoeken vooral de St. Joriskerk maar tevens de Catharinakerk.

For all our non-Dutch, but English readers, a brief introduction. My name is Paul Duijser (50 years old), married with Martha, and per 1 October 2018 a member of the St. Joris (St. George) Parish Council. I studied both Economics and Law and currently work as Corporate Internal Auditor at Wärtsilä Corporation, a job which brings all around the world. I have been acquainting myself with the work of the Council over the last few months and I hope I can make a meaningful contribution to its important work for the benefit of the entire parish. My wife and I live in Eindhoven city centre and we visit both the St. Joris and Catharina churches.