f

Ga erop uit!

Het werkjaar 2018-2019 is inmiddels afgesloten en de vakantietijd is begonnen. Velen zijn op vakantie of gaan er misschien nog wel even op uit.

De vakantietijd biedt gelegenheid om er in alle rust eens op uit trekken, nieuwe oorden te bezoeken en te genieten van cultuur en ontmoetingen met nieuwe mensen, een nieuwe omgeving, de schoonheid van de natuur en rust. Vakantie is <<gaan>> in de betekenis van rust en ontspanning zoeken en vinden om innerlijk tot rust en gebed te kunnen komen. 

Jezus heeft zijn leerlingen daartoe ook opgeroepen: Ga nu eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn (Mc. 6,34)

Er opuit gaan is niet alleen voor de vakantietijd. Doen we dat niet voortdurend? Het is de slotopdracht van Jezus aan de apostelen in de laatste verzen van het Mattheus evangelie: Gaat uit! Verkondig, doopt, maakt leerlingen en leert te onderhouden wat Ik jullie heb geleerd. Dat is een compleet programma! Dat programma is nu voor ons als Jezus’ leerlingen van vandaag…

Geen doelloze tocht!
De vakantietijd geeft ons ook de mogelijkheid om het nieuwe jaarprogramma verder voor te bereiden. Dat doen we met de hele parochie als gemeenschap. Liturgie, catechese en diaconie zijn er niet voor onszelf privé, het zijn kernpilaren voor de opbouw van gemeenschap in Christus. Het zijn ook de fundamentstenen voor onze missie in de stad om Christus bekend te maken.
Dat geldt niet alleen voor het pastoraal team. Allemaal hebben we een eigen netwerk. Uw/jouw netwerk is de ruimte waarin u/jij als eerste geroepen bent Christus te brengen. Als wij dat wekelijks met honderden vanuit onze eucharistische samenkomsten rond het altaar met nieuwe kracht gestalte geven, dan groeit onze parochie.

Namens parochiebestuur en pastoraal team wens ik u en bijzonder alle vrijwilligers een zeer welverdiende vakantie!

Pastoor René Wilmink