f

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

De maand november heeft altijd een bijzonder begin: Allerheiligen op de eerste november en Allerzielen op de tweede november. Het is de periode dat veel mensen een extra aandachtsmoment nemen voor hun dierbare levensboomoverledenen. De dagen zijn inmiddels echt flink korter geworden en we merken dat de winter in aantocht is. Een extra accent op het graf van onze dierbare overledene markeert extra het belang van deze dagen. 

Allerheiligen

Allerheiligen brengt ons bij het leven van allen van wie we geloven dat ze in Gods eeuwige liefde zijn, een voorbeeld van leven in verbondenheid met God zijn, midden in het concrete bestaan. Ja, zij zijn een voorbeeld in hun doen en laten. Zij zijn uit de tijd, maar – en dat mogen we door en door geloven – zij zijn in Gods eeuwige nabijheid van aangezicht tot aangezicht . Lange lijsten van heiligen kent de Kerk, maar de lijst is nog veel langer…. God weet wie… Wij vieren niet zozeer de lange lijst van namen als wel de werkelijkheid van hen die bij God zijn, terwijl wij alleen maar in tijdelijkheid kunnen denken en inbeelden.

Vrijdag 1 november aanstaande bent u van harte welkom om 09.00 uur in de Pius X kerk en om 19.00 uur in de 
St. Joriskerk, voor de viering van Allerheiligen.


Allerzielen

Allerzielen, is de dag dat we onze overledenen gedenken en bijzonder degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Een eenvoudig kruisje hebben we tijdens de uitvaart op het altaar geplaatst. Dat kruisje met de naam, geboortedatum en sterfdatum van onze lieve overledenen verwijst niet zozeer naar de dood, maar naar Hem die door zijn kruisdood heen de toegang tot het Leven heeft opengemaakt, opdat wij na dit tijdelijke in zijn eeuwigheid zouden zijn….

Grafzegeningen

Datum Dag Kerkhof Tijdstip
02 november Zaterdag Severinuskerkhof 15.00 uur
02 november Zaterdag Calixtuskerkhof 15.00 uur
02 november   Zaterdag St. Catharinakerkhof aansluitend aan de viering 18.00 uur
02 november Zaterdag St. Trudokerkhof aansluitend aan de viering  18.00 uur
02 november Zaterdag St. Lambertuskerkhof aansluitend aan de viering   20.00 uur
02 november Zaterdag St. Joriskerkhof aansluitend aan de viering 20.00 uur

Vieringen Allerzielen

Datum Dag Kerk Tijdstip
02 november Zaterdag St. Catharinakerk 17.00 uur
02 november   Zaterdag St. Trudokerk 17.00 uur
02 november Zaterdag St. Joriskerk 19.00 uur
02 november Zaterdag St. Martinuskerk 19.00 uur
02 november Zaterdag St. Lambertuskerk  19.00 uur