f

Poolse parochie formeel van start

Zondag 3 februari is tijdens een druk bezochte viering, de Poolse parochie Goddelijke Barmhartigheid onder leiding van pastoor Krzysztof Obiedzinski van start gegaan.

In de installatieviering is pastoor Krzysztof na het afleggen van de bijbehorende geloftes formeel geïnstalleerd voor deze parochie die het hele bisdom den Bosch als werkgebied heeft.
Ruim 600 Poolse gelovigen vulden de St. Trudokerk waar deken R. Wilmink, namens de bisschop de formele installatie leidde.

De Poolse gelovigen zijn veelal veertigers of jonger zo viel op... vooral toen de nieuwe pastoor werd toegezongen door de allerkleinste.
Rondom deze bijzondere viering gebeurde er ook nog van alles: vlak voor de dienst werd een kind gedoopt links voor bij de doopvont en rechts ging het biecht horen door tot ver na het begin van de viering.

Een zeer levensvatbaar en levendig gebeuren in de anders zo stille Trudokerk. De vestiging van de Poolse parochie met als hoofdkerk de St. Trudokerk en twee nevenkerken in Tilburg en Oss kan inspirerend werken. De pastorie wordt momenteel ingericht in onze voormalige pastorie aan de Mendelssohnlaan 190 naast de H. Hartenkerk. Eind februari zal pastoor Krzysztof daar wonen en zal ook daar hun secretariaat komen.

Na de viering was er nog een gezellig samenzijn waarbij de Nederlands koffieploeg zorgden voor een warm kopje koffie of thee met wat Poolse versnaperingen erbij.... een pril begin van een mogelijk groeiende samenwerking.

Wij allen zijn in Christus en hebben als taak gezamenlijk, als zijn ene volk, licht te brengen in onze mooie Lichtstad en in ons mooie Brabant: aldus een frase uit de toespraak van Pastor Wilmink.

Voor een aantal foto's klik hier