f

Uitzendingen via YouTube

Vanaf zaterdagavond 4 april gaan we beginnen met de uitzendingen op YouTube.
Klik hier om contact te maken met YouTube
De uitzendingen kunnen bekeken worden met iedere Smartphone, PC, smartTV en via Google-Chromecast of Apple TV zonder het installeren van extra software.
Zoeken van het YouTube kanaal in YouTube gaat middels de zoekterm “Parochie Sint Joris”
U kunt de volgende vieringen volgen: Alle dagen om 19:00 uur, zondag om 11:00 en 18:00 uur en om 12:30 uur Engelstalig. 

Digitaal collecteren via de smartphone

Nieuwe manier van collecteren, met ingang van heden in de
St. Joriskerk.

Voor veel mensen is het overgrote deel van betalingen via de digitale weg. Contant geld – zeker bij de jongere generatie – wordt steeds minder gebruikt. Daarom gaan wij in de Joriskerk starten met digitaal collecteren. Het is volledig anoniem, veilig en voor je eigen financiële administratie direct inzichtelijk. Bij de belastingaangifte heb je gelijk overzicht. Immers, voor de fiscus is het gezamenlijk jaarbedrag aan giften (waartoe het complete collectebedrag op jaarbasis behoort) mogelijk zelfs aftrekbaar (afhankelijk van uw totaalbedrag aan giften op jaarbasis).

Collectebijdrage geven via je smartphone, hoe werkt het?
Eerst moeten er thuis enkele voorbereidingen getroffen worden:

U dient de App te installeren: Givtapp via de Google-playstore of Applestore.

En vervolgens kunt u een bedrag instellen (standaard, of telkens aangepast.)

Het collecteren zelf in de Sint Joriskerk

Wat moet er in de kerk tijdens het collecteren nog gebeuren met de smartphone?
Geluid uit, trilfunctie aan (dan hebt u bij het collecteren direct bevestiging van betaling door de trilfunctie)!
Bluetooth aan! Dan werkt de app automatisch als de zender - in het collectemandje bevestigd - langs komt.

De collectant komt langs met het collectemandje, je smartphone traceert de zender en geeft een trilling als bevestiging dat je het ingestelde bedrag hebt gegeven. Je hoeft dan dus helemaal niets meer te doen. Heel eenvoudig dus.

Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot onze penningmeester.

U hebt gecollecteerd, waarvoor dank!!