f

Kerken en hun geschiedenis

Gemeenschap in Christus. Gemeenschap van mensen voor mensen."

Centraal in onze Gemeenschap staan diverse plaatsen waar wij als gelovigen bijeen komen om samen het geloof te vieren: de kerkgebouwen. Zoals Jezus met zijn volgelingen naar de bovenzaal ging, daar het brood nam en brak en de beker wijn deelde.

Historie van de parochie
De parochie Sint Joris is ontstaan op 10 maart 1489 toen in de gemeente Stratum de daar bestaande Sint Joris (= Georgius) kapel werd verheven tot zelfstandige parochiekerk. In de eeuwen daarna heeft de Sint Joris parochie alle wisselingen der tijden meegemaakt zoals de gevechten in Brabant tussen de troepen van de Zuidelijke Nederlanden (Spanje) en die van de opstandige Republiek, de overheersing door de Republiek van de 7 Provinciën, de Franse Tijd en de tijd van de vorming van het Koninkrijk Nederland.

Middelpunt van de parochie was eeuwenlang de Sint Joris kapel uit de 15e eeuw die dankzij de nodige aanpassingen in gebruik bleef tot 1885. In dat jaar is de huidige Sint Joriskerk gebouwd en in gebruik genomen.

Onderstaand vindt u beschrijvingen over voormalige parochies, kerken die reeds gesloten zijn en kerken die open zullen blijven. Deze informatie is opgesteld op basis van algemeen toegankelijke informatie en eigen beschrijvingen.

Januari 2021; Trudokerk na 15 maanden uit de stijgers

Vanaf begin november 2019 is er gestart met restauratiewerk aan de Trudokerk. In het najaar 2018 vielen er enkele stukken steen uit de montanten (stenen kozijnwerk) van de hoge glas in lood ramen rondom het priesterkoor. In januari 2021 is de restauratie afgerond.

Klik hier voor een kleine brochure met diverse wetenswaardighedenover de Trudokerk