f

Digitaal collecteren via de smartphone

Nieuwe manier van collecteren in de St. Joriskerk en de St. Lambertuskerk. Maar ook als u thuis via YouTube de viering volgt, kunt u tijdens de offerande deelnemen aan de eucharistieviering.
Voor veel mensen is het overgrote deel van betalingen via de digitale weg. Contant geld – zeker bij de jongere generatie – wordt steeds minder gebruikt. Daarom kunt u zowel in de St. Joriskerk als in de St. Lambertuskerk voortaan digitaal u collectegeld geven. Het is volledig anoniem, veilig en voor je eigen financiële administratie direct inzichtelijk. Bij de belastingaangifte heb je gelijk overzicht. Immers, voor de fiscus is het gezamenlijk jaarbedrag aan giften (waartoe het complete collectebedrag op jaarbasis behoort) mogelijk zelfs aftrekbaar (afhankelijk van uw totaalbedrag aan giften op jaarbasis).

Collectebijdrage geven via je smartphone, hoe werkt het?

Eerst moeten er thuis enkele voorbereidingen getroffen worden:
U dient de App te installeren: Givtapp via de Google-playstore of Applestore.
En vervolgens kunt u een bedrag instellen (standaard, of telkens aangepast.)

Het collecteren zelf in de kerken:
Wat moet er in de kerk tijdens het collecteren nog gebeuren met de smartphone?
Geluid uit, trilfunctie aan (dan hebt u bij het collecteren direct bevestiging van betaling door de trilfunctie)! Bluetooth aan!
Dan werkt de app automatisch als de zender - in het collectemandje bevestigd - langs komt. De collectant komt langs met het collectemandje, je smartphone traceert de zender en geeft een trilling als bevestiging dat je het ingestelde bedrag hebt gegeven. Je hoeft dan dus helemaal niets meer te doen. Heel eenvoudig dus.

In de St. Lambertuskerk is de chip nog niet aanwezig in de collectemandjes, maar u kunt tijdens de collecte in de app de optie “Lijst” te kiezen en daar als doel “Sint Lambertuskerk Eindhoven” te kiezen en zo uw collectebedrag geven.

Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot onze penningmeester.
U hebt gecollecteerd, waarvoor dank!!

Parochienieuws december 2019

Het laatste nieuws uit onze parochie leest u in het Parochienieuws van december. Klik hier...

Nine Lessons and Carols

Dinsdag 24 december om 15.00 verzorgt de Capella Vesperale traditioneel het sfeervolle Festival of Nine Lessons and Carols in de Catharinakerk. Lees meer...

Iconententoonstelling Catharinakerk

De tentoonstelling staat in het kader van de advent en Kerstmis.

Lees meer...

Cursus Samenleven als Katholiek gezin

Ieder jaar wordt een speciale sessie gehouden voor gezinnen, tijdens 5 avonden  wordt er gesproken over gezin en huwelijk.

Lees meer...

Parochienieuws oktober 2019

In dit parochienieuws stelt onze semenarist Quinten Kerckhofs zich aan u voor, vindt u informatie over Allerzielen en blikken we terug op een geslaagde vrijwilligersmiddag. Veel leesplezier!