f

Doet u ook mee ?!

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan en heeft dit jaar als thema “Geef voor uw kerk”.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de parochie. Vandaar dat we ieder jaar al onze parochianen om een financiële bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. Wij hopen ook dit jaar weer ruimhartig op u te mogen rekenen.

Dankzij uw bijdrage kan onze parochie haar belangrijke taken blijven vervullen. Zoals pastoor Wilmink het aangeeft in zijn openingswoord in het parochieblad van afgelopen maand: "Dat kunnen we alleen maar samen. Ik doe dit jaar ook weer mee: u ook?"

Een dezer dagen ontvangt u de jaarlijkse AKBbrief met een verzoek voor de financiële bijdrage. Uw bijdrage is naar draagkracht (het richtbedrag bedraagt € 120,00) en hard nodig om de kosten van de parochie te dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar rekening NL08 INGB 0001098498 ten name van R.K. Parochie Sint Joris onder vermelding van “AKB 2020”. 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!