f

Geen vieringen tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid, hebben de Nederlandse bisschoppen per 24 maart aanvullende maatregelen getroffen.

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst. 

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Andere mogelijkheden voor gebed zijn:

• Gebed van de bisschoppen

• Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood

• De kruisweg

• De rozenkrans

• Bid mee via Radio Maria

• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood

• Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen