f

Steun Stichting Vrienden van De Hoop!

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.

Kinderen, jongeren en volwassenen die worstelen met psychische en/of verslavingsproblemen worden op deskundige wijze geholpen en krijgen uitzicht op een nieuw bestaan. Vanaf het begin hebben de kerken in Nederland het werk van De Hoop mede mogelijk gemaakt. Ook binnen onze parochie is er eerder gecollecteerd voor De Hoop.

Meer informatie vindt u op: www.vriendenvandehoop.nl

U kunt een eventuele donatie overmaken naar bankrekening NL06 INGB 0000 3838 38, ten name van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht (De Hoop is landelijk werkzaam).