f

Priesterwijding diaken Kerckhofs

Hoe bereidt de diaken zich voor op de grote dag op zaterdag 29 mei aanstaande?

Er werd mij gevraagd om iets te schrijven over de voorbereidingen voor de priesterwijding. Net zoals bij een huwelijk zijn er praktische zaken die geregeld moeten worden: uitnodigingen sturen, gastenlijsten maken, een aantal dingen aankopen, zorgen dat alles goed georganiseerd is, etc… Dat soort dingen geldt natuurlijk ook voor het geestelijk huwelijk bij de priesterwijding. Ik spreek over een “huwelijk” want net zoals Christus neemt de priester de Kerk tot zijn Bruid.
Maar die praktische zaken zijn allemaal niet zo interessant.

Het belangrijkste is de geestelijke voorbereiding op het sacrament van de H. Wijding. En dat vraagt om veel gebed en tijd voor overweging. Men kan immers niet onbezonnen priester worden. Het is dan ook een grote steun om te weten dat vele mensen mij meedragen in hun gebed. De meest intense periode van gebed komt meteen voor de H. Wijding. Dan zal ik samen met de wijdelingen van het bisdom Roermond voor een week op retraite gaan bij de zusters in Valkenburg. In zo’n retraite is het de bedoeling dat de wijdelingen zich voor een week volledig terugtrekken in de stilte. Zonder telefoon, internet, krant,… om alleen met de Heer te zijn. Het is een intense tijd van gebed om voorbereid te worden op het ontvangen van de priesterwijding. Na de retraite zal ik ook nog een keer gaan biechten zodat ik met een zuiver geweten priester kan worden. Op de dag van de priesterwijding zal ik ook nog mijn toewijding aan Maria vernieuwen volgens het gebed van de heilige Ludovicus- Maria Grignion de Montfort om mijn priesterschap onder de bescherming van de Allerheiligste Maagd te brengen.
Zaterdag 29 mei zal de bisschop, mgr. De Korte, mij dan door gebed en handoplegging tot priester wijden waardoor ik tot in eeuwigheid zal delen in het priesterschap van Jezus Christus.
Dan zal ook voor mij een nieuw hoofdstuk van mijn leven beginnen. Een hoofdstuk waarin ik zal moeten leren om een goede geestelijk vader te zijn voor allen die aan mijn zorgen worden toevertrouwd, dat is een groeiproces dat nooit ophoudt. Alle vaders die dit lezen zullen dat wel beseffen. Je wordt vader wanneer het kind in de moederschoot is maar je groeit in de vaderrol door het opvoeden van de kinderen. Zo wordt je priester door het ontvangen van de priesterwijding maar enkel door de liefdevolle zorg voor het heil van de zielen kan je groeien in het geestelijk vaderschap dat de priester eigen is.
Ik wil u vragen om voor mij en voor alle priesters te bidden opdat het heilige zielenherders mogen zijn die steeds het gelaat tonen van Jezus Christus, de Goede Herder.

Priesterwijding
De priesterwijding op 29 mei om 10.30 uur zal via een livestream te volgen zijn via het Youtube-kanaal van de kathedraal “Sint-Jan Den Bosch”.
Klik hier om verbinding te maken

Eerste H. Missen
De eerste Heilige Missen in de parochie zullen plaatsvinden op 30 mei om 11.00 uur n de St. Joriskerk te volgen via Youtube “Parochie Sint Joris”
Klik hier om verbinding te maken

en op 6 juni om 12.30 uur in de St. Lambertuskerk (internationale H. Mis), te volgen via Youtube “English Mass Eindhoven”.
Klik hier om verbinding te maken

Diaken Quinten Kerckhofs