f

Bidden rozenkrans 4 september

Op 13 mei 1917 verschijnt Onze Lieve Vrouw voor het eerst in het Portugese dorpje Fátima aan drie herderskindjes met de belangrijke boodschap dat ze dagelijks de Rozenkrans moeten bidden.

Voor de bekering van de mensheid en vrede in de wereld. “Als jullie dagelijks de Rozenkrans bidden zal de oorlog stoppen”, zo belooft de heilige Maagd. In de vijf maanden die volgen zal de H. Maria telkens de 13e van de maand blijven verschijnen aan de drie kinderen Lucia, Francesco en Jacinta en wat klein begint, vindt uiteindelijk zijn climax in het Zonnewonder van 13 oktober. Op die dag verschijnt de H. Maria voor de laatste maal in de Cova da Iria (vallei van de vrede) vlakbij het dorpje Fátima waarbij ze de “zon laat dansen”. Wanneer de oudste van de drie zieners, zuster Lucia enkele jaren laten is ingetreden in het klooster in Pontevedra vertelt Maria haar hoe deze devotie concreet ingevuld moet worden.

De hele wereldwijde Kerk wordt aangespoord om vijf opeenvolgende eerste zaterdagen van de maand eerherstel te brengen aan haar Onbevlekte Hart. Wat inhoudt dat men op de eerste zaterdag van de maand moet biechten, de Heilige Communie moet ontvangen, vijf tientjes van de Rozenkrans moet bidden en er minstens een kwartier over de geheimen van de Rozenkrans gemediteerd dient te worden. De belofte die de H. Maria doet aan zuster Lucia voor degene die deze devotie voltooien is verbluffend. Ze belooft namelijk dat iedereen die de vijf eerste zaterdagen volmaakt “alle genaden zal ontvangen om het eeuwig leven te verwerven”.
De dagen zullen georganiseerd worden voor alle nationaliteiten (er zal vertaald worden in het Engels, het Nederlands, het Spaans en het Pools) in de St. Lambertuskerk in Gestel. De dagen zijn op 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december. De serie zal afgerond worden op de eerste dag van het nieuwe jaar 1 januari 2022 waarop de Kerk het hoogfeest viert van de H. Maria, Moeder van God.

Zaterdag 4 september zullen we verzamelen in het park bij het Radio Monument om 14.30 uur. Aansluitend zal de Rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gebeden worden.
Degenen die alleen aan de Eerste Zaterdag devotie willen deelnemen worden uitgenodigd om 16.30 uur in de St. Lambertuskerk te zijn, waar uitstelling van het Allerheiligste Sacrament zal zijn, waar u uw biecht kunt spreken en waar we zullen mediteren over de geheimen van de Rozenkrans.

Namens Onze Lieve Vrouw, wees van harte welkom!

Kapelaan Pieter Zimmermann