f

Uitstel festiviteiten

Zoals bekend bestaat de parochie Sint Joris op 1 januari 2022 tien jaar. Dat hadden wij graag feestelijk gevierd met een plechtige mis met bisschop De Korte.

Na afloop een lezing door prof. Van Geest in het Parktheater, met aansluitend een feestelijke receptie (tevens de nieuwjaarsreceptie). Vanwege de voortdurende coronapandemie, de strenge overheidsmaatregelen, de onzekerheid over het beloop van dit alles en de zorg voor de gezondheid van de parochianen hebben wij helaas moeten besluiten om de jubileumfestiviteiten in januari 2022 geen doorgang te laten vinden. Uitstel is echter geen afstel. Te zijner tijd wordt het parochiejubileum alsnog passend gevierd. Parochiebestuur