f

Nieuwe benoeming kapelaan Zimmermann

Bisschop Mgr. de Korte, heeft per 1 februari 2022 eervol ontslag verleend aan kapelaan Zimmermann van de parochie Sint Joris. Op zondag 30 januari is er om 9.30u in de Sint Martinuskerk gelegenheid om afscheid te nemen van kapelaan Zimmermann.
Lees meer...