f

Terug naar normaal

De Nederlandse bisschoppen hebben in navolging van de overheid versoepelingen aangekondigd. 
Met ingang van dit weekend (29 en 30 januari) zullen in de St. Joriskerk de dagmissen weer om 19.00 uur worden gevierd. 

zullen op zaterdagavond de vieringen weer om 19.00 uur plaatsvinden volgens het normale schema en in de St. Joriskerk op zondagavond om 18.00 uur. 

Ook de alfabetische lijst en registratie komen met deze versoepelingen per direct te vervallen.


Zingen
Vanaf heden mogen koren ook weer repeteren en samen zingen. Wat hebben we het gemist! Ook is samenzang weer toegestaan.

Wat blijft?

De bekende maatregelen: de anderhalve meter afstand; desinfectie; afscherming