f

Presentatie kapelaan Arockiadoss Belavandran

Dit weekend zal kapelaan Arockiadoss Belavandran in onze parochie worden gepresenteerd.

Zondag 6 februari om 9.30 uur in de St. Martinuskerk en om 11.00 uur in de St. Joriskerk.
Naderhand is er - helaas nog zonder koffie - in de kerk kort gelegenheid om kennis te maken met hem.

Wij wensen kapelaan Arockiadoss alle zegen toe voor een vruchtbaar en vreugdevol pastoraat tot opbouw van onze gemeenschap in Christus!