f

Synodaal proces

Voor het Synodaal proces gaan we gezamelijk onderweg. Deze week komen op papier en online vragenlijsten beschikbaar. Op 28 maart 2022 (EN) en op dinsdag 5 april 2022 (NL) om 20.00 uur bespreken we deze gezamelijk in respectivelijk het KWC Gestel (Hoogstraat) en parochie centrum aan de (st. Jorislaan.)

 

Synodaal proces

 
Afgelopen najaar heeft paus Franciscus het startsein gegeven voor het synodaal proces. Synodaal betekent “gezamenlijk onderweg” als Kerk, als gemeenschap van en in Christus. Het feit dat wij christen zijn – Christus toebehoren – heeft ook de afgelopen maanden in vele bisdommen deze route op gang gebracht.

Ter voorbereiding van de bisschoppensynode over de Kerk die synodaal is en ook als zodanig sterker in de wereld van nu haar missie gestalte moet gaan geven, wil de paus een consultatie van alle gelovigen omtrent de drie centrale woorden die hij aan het synodaal proces heeft meegegeven: 

1.  communio  (wij zijn gemeenschap in Christus); 

2.  participatio  (wij hebben deel aan de Kerk, het Lichaam van Christus);

3.  missio  (wij hebben deel aan de zending van Christus, Hoofd van de Kerk).

Deze drie woorden gelden als kernbegrippen van het Tweede Vaticaans concilie. Deze drie woorden drukken essentiële lijnen van de Kerk uit. Wij allen die door het doopsel deel uitmaken van het grote lichaam van de Kerk, onderweg naar de hemelse hoofdvestiging, hebben een actieve en concrete taak in de wereld als deelname aan Jezus’ zending.

Die consultatie kent een einddatum: 1 mei 2022. Ons gezamenlijk onderweg zijn met de Heer gaat door! Komende week liggen papieren versies in de kerken klaar en ook online zal de vragenlijst dan beschikbaar zijn. 

 
Ook hebben we twee avonden gepland om de vragen gezamenlijk door te nemen en te bespreken:

-  Engelstalig: 28 maart 2022 om 20.00 uur in KWC Gestel (Hoogstraat);

-  Nederlandstalig: dinsdag 5 april 2022 om 20.00 uur in het pastoraal centrum (Sint Jorislaan 51).

U bent van harte welkom!