f

Week van gebed voor eenheid

In de gebedsweek voor de eenheid  van Christenen (15 t/m 22 januari) is er iedere dag een gebedssamenkomst in een andere kerklocatie. Het thema dit jaar is: doe goed, zoek recht.

 

Tijdens deze belangrijke gebedsweek is in Eindhoven een gebedsmarathon waaraan meerdere kerkelijke gemeenschappen deelnemen. Iedere dag is er een gebedssamenkomst in een andere kerklocatie.

Zondag 15 januari:        Pinkstergemeente Maranatha (Venstraat 30)

Maandag 16 januari:     Oud-Katholieke kerk en Augustijnen (Boschdijk 354)

Dinsdag 17 januari:       Vergadering der gelovigen De Bron (Elburglaan 51)

Woensdag 18 januari:   Lutherse gemeente en Remonstr. Broederschap,

      Dommelhoefkerk  (Dommelhoefstraat 1A)

Donderdag 19 januari:  Evang. Baptisten Baken en Ichtusstudenten

     (Mendelssohnlaan 1A)

Vrijdag 20 januari:        Protestantse gemeente en Straatpastoraat,

                                     Johanneskerk  (Mercuriuslaan 1B)

Zaterdag 21 januari:     Ned. Geref. Kerk en Geref. Kerk 

                                     Vrijgemaakt, EmmaĆ¼skerk (Jan v.d. Wegestraat 2)

Zondag 22 januari:       RK-kerk en Koptische Kerk, St. Catharinakerk

                                     (Catharinaplein)

 

Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur