f

Zondag 3 september H. Mis St. Joriskerk 10.00 uur in plaats van 11.00 uur

 KRO/NCRV zendt in de loop van 2023 op zeven zondagen de eucharistieviering van de St. Joriskerk op de TV uitzenden. Het bisdom Den Bosch heeft hierom verzocht. De St. Joriskerk is uitgekozen omdat er zowel oudere als jongere mensen in de kerk zitten en ook veel jonge gezinnen. De parochie voelt zich een beetje vereerd!

Voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is de uitzending op de TV van een H. Mis een uitkomst. Gemiddeld genomen kijken hier ruim 100.000 mensen naar.

De vieringen worden zoals al jaren lang gebruikelijk, vanaf 10.00 uur op de TV uitgezonden.

De uitzendingen vragen wel enige aanpassingen. Op de uitzenddata zal de eucharistieviering in de St. Joriskerk om stipt 10.00 uur beginnen (en dus niet om 11.00 uur). Op de andere locaties veranderen de mistijden niet. De kerk wordt helemaal uitgelicht en er zal een gebarentolk zijn. Pastoor René Wilmink moet ervoor zorgen dat de mis precies een uur duurt, want zolang duurt de uitzending. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Maar, zo zegt pastoor Wilmink “ik ga niets aanpassen; het moet zo reëel mogelijk in beeld worden gebracht."

De data van de komende TV-missen vanuit de St. Joriskerk zijn: 15 oktober en 17 december.