f

Actie Kerkbalans

010KerkbalansMet de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u om een bijdrage voor het plaatselijke kerkwerk.

Hieronder treft u de tekst van een van de brieven die verstuurd zijn aan de parochianen:

Inleiding
Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud: alle goeds voor dit jaar. Van harte hoop ik voor u dat het jaar ook echt goed begonnen is.

Passend in het parochie-jaar stuur ik u eind januari een brief over de ‘Actie Kerkbalans’, de jaarlijkse oproep van christelijke kerken voor een bijdrage voor de kosten van de parochies. Kosten zijn niet de meest ‘attractieve’ projecten om hulp voor te vragen, maar wel noodzakelijk. Zoals ieder jaar rond deze tijd, schrijf ik u ook nu met de vraag te helpen om samen met vele anderen onze parochie financieel gaande te houden, facilitair, en vooral voor de opbouw van de gemeenschap in onze stad. U hebt afgelopen jaar meegedaan en ik wil u bijzonder dankzeggen voor uw bijdrage!
Uw bijdrage wordt besteed aan o.a. het onderhoud aan de gebouwen, het schoonhouden ervan, verwarming, salariskosten van enkele vaste medewerkers, koren, benodigdheden voor de eredienst, toelagen voor de pastores, enz.

Eindhovense samenleving
We leven in een onzekere tijd, als het ware op een breuklijn in de geschiedenis. De goede voornemens van na de Tweede Wereldoorlog zijn deels vervlogen, allianties worden verbroken. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de kerk. Het gebrek aan priesters wordt steeds nijpender. In onze parochie vieren wij nog elke dag in één of meerdere kerken de eucharistie. We proberen er te zijn wanneer parochianen een beroep op ons doen.
Voor de voorbereiding op het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel, volgen ouders en kinderen een intensieve catechese.
Het aantal stellen voor huwelijks-voorbereiding groeit; een buitengewoon boeiende weg voor paren die zich over de grootste vragen in het leven buigen; liefde, trouw.
De ‘koffie na de mis’ vindt in de meeste kerken plaats en is een bindmiddel voor de parochianen onderling. Enkele voorbeelden van geestelijke en maatschappelijke zorg, die voor het ‘met-elkaar in de parochie’ van belang zijn. Vele activiteiten worden gedaan door de ondersteuning van vrijwilligers. Daardoor krijgt de parochie ook uitstraling in de Eindhovense samenleving.

Vrijwillige bijdrage
Door uw vrijwillige bijdrage helpt u de parochie de lopende kosten te dekken. Als richtbedrag geldt een jaarlijkse bijdrage van € 125,00 per persoon of gezin; een hoger of lager bedrag is natuurlijk ook van harte welkom. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0001 0984 98 t.n.v. Parochie Sint Joris.

Uw bijdrage aan de parochie kan voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als periodieke gift is uw bijdrage altijd aftrekbaar voor de belasting. In dat geval gaat u een verplichting voor vijf jaar aan met hetzelfde bedrag ieder jaar. Dit voornemen van periodieke gift legt u met de parochie vast op het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”.
Het benodigde formulier kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst of via deze site door te klikken op de volgende link: formulier periodieke gift in geld.
U kunt het formulier ook opvragen bij het Pastoraal Centrum, telefonisch 2110467 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik dank u wederom zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochie en bij voorbaat voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans.

Van harte alle goeds en vriendelijke groeten,

Pastoor René Wilmink