f

Kerkbijdrage

Kerkbijdrage

De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, het pastoraal centrum en de kerkwijkcentra, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet. Als stelregel kan 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

Kortingsregeling bijzondere vieringen beperkt en in afbouw:

In het verleden, voor de parochiefusie in 2012, gold in een aantal voormalige parochies een zeer diverse kortingsregeling op tarieven voor bijzondere vieringen in de parochiekerken.

Deze regeling wordt afgebouwd en wel als volgt:

  • De kortingsregeling geldt voor parochianen die in 2012 deelname aan de kerkbijdrage en de navolgende jaren zijn doorgegaan met hun jaarlijkse bijdrage; uiteraard de jaren na 2012.
  • De kortingsregeling geldt niet als er in het jaar 2012 geen aantoonbaar bewijs van kerkbijdrage betaling is.
  • De kortingsregeling geldt niet voor alle nieuwe deelnemende parochiane vanaf 1 Januari 2013 die bijdrage via kerkbijdrage.

Het automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen. U vergeet nooit te betalen en u kunt indien u het niet eens bent met de betaling het bedrag (binnen 30 dagen) terug laten boeken. Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken.

Machtiging regelen

Als u het formulier kerkbijdrage invult, niet vergeten uw handtekening eronder te zetten, het formulier per post of via de mail bezorgt bij het pastoraal centrum Sint Joris, St. Jorislaan 51, 5614 AA te Eindhoven of een van de andere kerkwijkcentra bij u in de buurt, dan zorgen wij dat het geregeld wordt!

Periodieke overschrijving

Natuurlijk kunt u ook uw bank opdracht geven voor een periodieke overschrijving. Voor onze administratie is het overzichtelijk wanneer u uw kerkbijdrage per maand, kwartaal of per jaar overmaakt. 
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL08 INGB 0001 0984 98  t.n.v.
RK Parochie Sint Joris te Eindhoven, voor alle andere betalingen:
NL36 INGB 0001 1284 52 t.n.v. RK Parochie Sint Joris.

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats om de noodzaak van de kerkbijdrage onder de aandacht te brengen.