f

Sacrament van Verzoening

Wij maken fouten. Daarom bidden we aan het begin van iedere Eucharistieviering samen om vergeving.

rozenkrans

 

“In het evangelie geeft Christus de apostelen de bevoegdheid zonden te vergeven. In het evangelie van Johannes lezen we: "Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven". (Joh. 20,22-23)”.

 

 

Wanneer we zonden hebben gedaan en de band met God is enigzins beschadigd, dan kunnen we door het het Sacrament van Verzoening vergeving ontvangen en die band met God herstellen.
U kunt dagelijks het Sacrament van Verzoening ontvangen tijdens de aanbidding van het Allerheiligste in de St. Joriskerk van 18.00-19.00 uur.