f

Weer iets meer ruimte om te vieren

De afgelopen weken is er door de Nederlandse bisschoppen een aangepast protocol uitgegeven waarin de volgende verandering is te lezen: registratie is niet nodig tot 100 personen. Vanaf 100 kerkgangers moet er nog wel geregistreerd worden.

Zie de tekst van de bisschoppen:
Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur. Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
Afgelopen weken (maand juli) is duidelijk geworden waar we de grens van meer dan 100 overschrijden hebben en dat is in de St. Joriskerk en de Lambertuskerk

Voor de huidige werkwijze betekent dit:
Er wordt niet meer geregistreerd in de weekendvieringen (en ook niet door de week) behalve op zondag om 11.00 uur in de St. Joriskerk en om 12.30 uur in de Lambertuskerk. Bij alle andere vieringen vervalt de plicht. Deze versoepeling geldt vooralsnog tot nader order. Bij toename van besmettingen kunnen regels weer worden aangescherpt.

Klik hier onder voor de registratieformulieren:
Registratieformulier St. Joriskerk

Registrationform St. Lambertuskerk

Wel blijft de desinfectie, alsook de 1,5 meter verplicht. Mensen met griepverschijnselen, of een hoestje komen niet naar de kerk.

Regels bij een uitvaart
Voor uitvaarten geldt: is de verwachting dat er meer dan 100 mensen komen, dan wordt er geregistreerd op de vertrouwde wijze d.m.v. het invullen van het registratieformuliertje. Daarna worden bewaard in de sacristie voor vier weken.
In de Pius X is het aantal van 100 personen niet mogelijk. Daar geldt de registratie bij een uitvaart altijd.

Al met al dus een versoepeling voor de meeste locaties.

Pastoor René Wilmink