f

Aangepast Kerstmis vieren

In tegenstelling tot de uitgebreide en zo nauwkeurige voorbereiding op de kerstvieringen met de hulp van vrijwilligers in al onze kerklocaties, heeft deze week de beslissing, zoals door de bisschoppen genomen, een grote verandering gebracht: we mogen geen publieke nachtmissen houden. Daarmee vervalt tot onze diepe spijt in alle locaties het aanbod voor deelname aan de nachtmissen.

De bisschoppenconferentie heeft afgelopen woensdag, 16 december een verbod gelegd op het vieren van de kerstavond met kerkgangers vanwege het coronavirus. Zie: https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/

Wij betreuren, zoals zeer velen, deze beslissing ten zeerste, temeer omdat - net zoals in zoveel andere parochies - met grote nauwkeurigheid en voorzichtigheid omtrent het coronavirus door parochieverantwoordelijken en de gelovigen in de afgelopen maanden is gehandeld bij de toegankelijkheid van de liturgie. We zullen ons - hoe zwaar het ons ook valt - schikken naar de opgelegde maatregelen. De bisschoppen geven tevens een maximaal aantal kerkgangers aan van 30 personen.

Kerstavond
Dat betekent dat de kerstavond alleen wordt gevierd in de Sint Joriskerk (zonder aanwezigheid van kerkgangers) en niet in de andere locaties.
Voor de gezinsviering op kerstavond van 19.00 uur is er de mogelijkheid om via Zoom aan te sluiten. Wel moet men zich dan aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De nachtmis van 21.00 uur in de St. Joriskerk is te volgen via onze livestream.

Speciaal kort kerstmoment
Momenteel zijn we nog bezig om een rondgang te maken in de late namiddag van 24 december vanaf 16.00 uur langs de andere 5 kerklocaties. Voor de kerk zullen we daar een kort gebedsmoment houden met het kerstevangelie van de nachtmis. Daarbij zal het Christuskind in de kerstkribbe het middelpunt vormen. 
Daarover volgt nog meer info.

Eerste en tweede kerstdag
Op eerste en tweede kerstdag zijn de eucharistievieringen zoals reeds aangekondigd met als extra mogelijkheid om 08.00 uur een eucharistieviering in de Sint Joriskerk. Dit om toch nog wat meer mogelijkheid te geven om de eucharistie ook echt in de kerk fysiek mee te kunnen vieren.

Eerste kerstdag 's middags is er voor maximaal 30 aanwezigen het kerstverhaal voor kinderen in de Sint Joriskerk. Ook dat moment is via de livestream te volgen.

Engelstalige viering
Op kerstavond om 20.00 uur en eerste kerstdag om 12.30 uur zal de engelstalige eucharistieviering ook live gestreamd worden. Ook dan op eerste kerstdag is hetzelfde maximum van 30 personen.

Alles live te volgen via ons eigen Youtube-kanaal: parochie Sint Joris

En na Kerstmis...aanmelding
Zowel met Kerstmis als daarna zullen we de aanmelding op alfabet de komende weken voortzetten zoals we dat inmiddels al enkel maanden doen. Let dus goed op wanneer u aan de beurt bent om naar de kerk te komen, om de spreiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen het is even niet anders. (klik hier voor het schema)

Gebed en nog eens gebed
We bidden in deze dagen voor allen die aan het coronavirus zelf lijden en we bidden de Goede God dat door toekeer naar Hem dit onheil van ons mag wijken. Laten we elkaar dragen in de kracht van het gebed en vanuit de vaste overtuiging dat de Heer, die wij verwachten, alles nieuw maakt! Op naar een zalig Kerstfeest en goede moed gewenst in bijzondere tijden.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor René Wilmink


Avond van barmhartigheid

Dinsag 22 december om 19.00 uur vindt in de St. Joriskerk de viering van
Barmhartigheid plaats. Tijdens deze viering is er gelegenheid om persoonlijk
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

De eucharistieviering op die dag is dan om 09.00 uur i.p.v. 19.00 uur

Donderdag 24 december Kerstavond    

19.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via Zoom, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
20.00 uur  St. Lambertuskerk; Engelstalige viering (via Youtube)
21.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via Youtube)

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag 

08.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering
11.30 uur  H. Pius X kerk; Eucharistieviering, 
12.30 uur  St. Lambertuskerk; Engelstalige viering (via YouTube)
18.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)

Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 

09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering
09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
18.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
19.00 uur  St. Lambertuskerk; Engelstalige viering (via YouTube)

 

Kom luisteren naar het Kerstverhaal:

Op Eerste Kerstdag wordt voor onze kleuters en peuters het kerstverhaal verteld bij de kerststal in de Joriskerk. De middag begint om 15.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Let op ook hier mogen maar 30 mensen bij aanwezig zijn. Via onze livestream is ook deze bijeenkomst te volgen.

Deurcollecte Steunpunt Materiële Hulpvragen tijdens de Kerstdagen

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen biedt finciële hulp aan diegene in onze samenleving die moeite hebben om financieel rond te komen. Deze hulp bieden zij namens de kerken. Vorig jaar heeft het Steunpunt ongeveer 1200 hulpvragen behandeld. Bij elkaar was dit een bedrag van meer dan 100.000 euro.
Dit alles wordt mogelijk door giften en donaties van particulieren, kerken, 
kloosters en caritasinstellingen. Van harte bij u aanbevolen!

Zondag 27, maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december

Vieringen zoals normaal op deze dagen van de week

Donderdag 31 december Oudjaarsavond 

19.00 uur St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
19.00 uur St. Lambertuskerk; Engelstalige viering (via YouTube)

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 

09.30 uur  St. Martinuskerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Trudokerk; Eucharistieviering 
09.30 uur  St. Catharinakerk; Eucharistieviering 
11.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)
11.00 uur  St. Lambertuskerk; Eucharistieviering
12.30 uur  St. Lambertuskerk; Engelstalige viering (via YouTube)
18.00 uur  St. Joriskerk; Eucharistieviering (via YouTube)