f

Vieringen voor gezinnen

Kinderwoorddienst

Elke zondag, met uitzondering van de derde zondag van de maand want dan is er een gezinsviering, is er in de St. Joriskerk tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur een kinderwoorddienst verzorgd door jonge ouders. De kinderwoorddienst biedt de mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van de basisschool kennis te laten maken met het Evangelie op hun eigen manier. Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er een speciale kindercrèche in het nabij gelegen pastoraal centrum.

Er zijn twee groepen tijdens de kinderwoorddienst: er is één groep voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar en één groep voor de kinderen van 7 t/m 12 jaar (behalve in de schoolvakanties, dan is er meestal één kinderwoorddienstgroep). Als een kind zijn/haar eerste communie heeft gedaan, stroomt hij/zij door naar de volgende groep.

Kinderwoorddienst 1

Hoe gaat het in zijn werk?

Aan het begin van de dienst van het woord na de verwelkoming van de pastoor worden de kinderen door hem uitgenodigd mee te gaan naar de betreffende ruimte hun kinderwoorddienst.
Uit de kinderbijbel wordt daar het evangelie van de zondag voorgelezen, verteld en/of uitgebeeld. 

 

Kinderwoorddienst 2

 

Daarna wordt er met de kinderen kort over dat evangelie gesproken en maken zij een creatieve opdracht of een andere verwerkingsopdracht. Het doel is dat het evangelie voor hen gaat leven.  

 

Kinderwoorddienst 3

 

Bij aanvang van de dienst van de eucharistie dragen de kinderen de gaven aan en krijgen zij de gelegenheid om hun werkjes te laten zien aan de pastor en/of te vertellen wat zij in de kinderwoorddienst gehoord en/of gedaan hebben. Daarna gaan zij weer bij hun ouders in de kerk zitten om de rest van de Eucharistieviering samen te vieren. 

Gezinsvieringen

In onze parochie vindt er iedere derde zondag van de maand een gezinsviering plaats in de St. Joriskerk. Dit zijn "kindvriendelijke" Eucharistievieringen waarin de kinderen een eigen taak hebben, het evangelie voorgelezen wordt op hun eigen niveau en worden er liedjes gezongen, die kinderen aanspreken en zelfs kunnen meezingen. Kinderkoor "de Sterretjes" is met grote regelmaat bij deze vieringen aanwezig om de vieringen muzikaal op te luisteren.

Gezinsmiddagen

Ongeveer om de zes weken vindt er in het pastoraal centrum van de St. Joris kerk een gezinsmiddag plaats. Na de eucharistieviering van 11 uur wordt er met elkaar koffie gedronken (ook met de andere parochianen). Daarna is er een gezamenlijke lunch, waarvoor een ieder uitgenodigd wordt om iets mee te brengen om te delen met de anderen. Er wordt rond 14.00 uur afgesloten met een gezamenlijk gebedsmoment. Ook alleenstaande ouders met kinderen zijn van harte welkom om aan te sluiten!